2013. október 20., vasárnap

Alapító partner-tagszervezetünk az MFTTT is együttműködik a COPERNICUS országfelmérés figyelemfelhívásában

Postánkból. Dr. Mihály Szabolcs MFTTT alelnök levelében tájékoztatott arról a felhívásról, melyet felkérésére juttatott el jogi tagjaihoz az MFTTT honlapján az alábbiak szerint: 
"Felhívás az MFTTT jogi tagjai részére,
hogy az alább hivatkozott weboldalon található on-line kérdőív kitöltésével vegyenek részt
az Európai COPERNICUS program magyar oldali fogadását felmérő,
az EUROGI/HUNAGI szervezésében folyó Ország-felmérésben:
Leíró részletek a Felmérés a COPERNICUS program fogadásáról címszó alatt találhatók.

Akciónk az MFTTT és HUNAGI közötti együttműködés jegyében zajlik."
Dr.Mihály Szabolcs (MFTTT) és Nick Land (Esri HQ). 
a 2013. évi GDi Fórumon Kép: HUNAGI, 2013
A leíró részleteket dr. Mihály Szabolcs levelének mellékletében is megküldte, az itt is olvasható:
"Felmérés a COPERNICUS program fogadásáról
1.    A COPERNICUS programról
A COPERNICUS program (korábbi nevén GMES, Global Monitoring of Environment and Security, A Környezet és Biztonság Globális Ellenőrzése) az Európa Űrügynökség (ESA) és az Európai Bizottság közös programja. Fontos tudni, hogy a COPERNICUS program egy működőképes, európai hozzájárulás a Globális Földmegfigyelő Rendszerek világméretekben harmonizált rendszeréhez (angolból: GEOSS-hoz).
A COPERNICUS program a Sentinel-1 és Sentinel-2 nevű ESA műholdak földfelszín monitorozó mérési adatait és különféle in-situ adatforrások (meglévő térinformatikai adat tárházak, valamint földi és légi érzékelők) adatait egyesíti (a) a földön, tengereken és levegőben lévő erőforrásokkal való gazdálkodást szolgáló on-line információ szolgáltatás céljából, és (b) a természeti és emberi biztonság fenyegetettségének mérséklése érdekében.
A COPERNICUS újszerű technológiákat vezet be olyan területeken, mint pl. az adatgyűjtés vagy a geodinamikai folyamatok modellezése, nagy kiterjedésű területeket lát el téradatokkal pl. határokon átnyúló vagy akár az egész világra kiterjedő problémák megoldására. Monitorozó méréseit folyamatosan végzi, téradatok egyesítését teszi lehetővé összeurópai nyílt kulcs-szolgáltatások megvalósítása céljából. Összhangban működik az INSPIRE elnevezésű európai térinformációs infrastruktúrára érvényes előírásokkal, biztosítva az adat-megosztás jogi kereteit.
A Sentinel-1 műhold SAR képalkotó radarral működik, időjárás független, éjszakai és nappal alkalmazású, interferometriai megoldással. A Sentinel-2 műhold multispektrális képalkotóval működik, alapvetően földfelszíni alkalmazásokhoz, pl. beépített, erdős és mezőgazdasági művelésű területek felvételei céljából.
A COPERNICUS a téradatok terjesztésének és specializált fejlett technológiájú megoldásoknak megújítójaként szolgálja a térinformációs ipar és kutatás-fejlesztés területén működő lokális, regionális és országos szinten működő közösségeit.

2.    Felmérés a COPERNICUS program magyarországi fogadásáról
2.1.Az európai országok felmérésének programja
A COPERNICUS program „Market Pull Packs” elnevezésű piac-felmérési akciójában (MPP) országonként egy-egy felmérésben megvizsgálják, hogy a térinformációs megoldásokkal foglalkozó szereplők − felhasználók és szolgáltatók – milyen összhangban vannak a COPERNICUS program céljaival, informatikai termékeivel. Egy ország felmérése egy szemeszternyi időt vesz igénybe. Zárásként nyitott munka értekezleten vitatják meg az eredményeket az európai országok szakembereinek részvételével.
Eredményül, a vendéglátó ország a nála fellépő szereplőktől kapott visszacsatolások alapján leírja szerzett tapasztalatokat, és javaslatot készít a legjobb gyakorlat eseteiről, és a térinformatikai iparban láncolatszerűen érintett szereplők integrált értéknövelési lehetőségeiről.
2.2.Magyarországi felmérés
a)     A magyar felmérés szervezője a HUNAGI: Az EUROGI elnevezésű európai térinformatikai ernyő szervezet pályázati felhívása alapján az első piac-felmérési akció lebonyolítására a HUNAGI nyerte el a megbízást, hogy Magyarországon végezze el a felmérést 2013. év végéig.
b)     A szervezést segítő intézmények a HUNAGI felkérése alapján: FÖMI, MÜI, HUNSPACE, MFTTT, MMK GGT.
c)     Cél: A felmérés célja azt megállapítani, hogy a térinformációs megoldásokkal foglalkozó magyar szereplők – a felhasználói és szolgáltatói vonalon működő vállalatok, magán vállalkozások, közintézmények, az oktatás és akadémia, nonprofit szervezetek, stb. – milyen összhangban vannak a COPERNICUS program termékeivel, szolgáltatásaival, Sentinel műholdas adat ellátással.
d)     A felmérés célpont szervezetei a széles értelemben vett térinformatikai szolgáltatók és felhasználók, mind a referencia téradatok, mind pedig a tematikus és piac-orientált téradatok terén, a lokális és regionális kiterjedésű feladatokban, a kormányzati és önkormányzati szférában. Kimondhatjuk, hogy a felmérésben mindazok érintettek, akik a nemzeti térinformációs infrastruktúra szereplői Magyarországon.
e)     A felmérés végeredményének bemutatására és megvitatására 2013. december 12.-én Budapesten kerül sor a Vidékfejlesztési Minisztérium Darányi termében megszervezendő munka értekezleten, széleskörű magyar és nemzetközi szakmai közönség részvételével.
f)      A felmérés on-line kérdőíve: Az EUROGI elkészítette és közzétette a COPERNICUS programhoz kapcsolódó magyarországi felmérés végleges kérdőívét. Az on-line kérdőív kitöltés weboldala:
http://www.eurogi.org/limesurvey/index.php?sid=86969&lang=en.
A kitöltés nyelve angol!
g)     A kitöltés határideje: 2013. október 31.
h)     További információk a HUNAGI által létrehozott, az EUROGI COPERNICUS MPP projektjével kapcsolatos hírek, események weboldalán találhatók: CopernicusWSBudapest.blogspot.com

Bugapest, 2013. október 18.

Dr. Mihály Szabolcs
MFTTT alelnök
+36309316610

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése